domingo, 15 de enero de 2017

FORMACIÓ: DE LA UNIVERSITAT AL ROCODROM


De la universitat al rocòdrom és un curs organitzat per l'Inefc de Barcelona i destinat a tots aquells estudiants i llicenciats de Inefc, Tècnic Superior en Animació Activitats Físiques i esportives, Tècnic mig de conducció activitats físiques en el medi natural que volen exercir professionalment ja com a monitors, ja com a directors de instal·lació i necessiten una formació especifica en escalada.

Entenent que l'escalada és una de les activitats dins el catàleg d'activitats fisicoesportives en el medi natural, s'han de complir el que marca la llei 3/2008 de l'exercici de les professions de l'esport. En concret l'article 4.3 que regula l'exercici del monitor esportiu en Centres que organitzen activitats físiques i esportives en llocs o espais que impliquen un risc intrínsec. Segons això, les titulacions que haurien de disposar els monitors han de ser:

-  Llicenciats/graduats en CAFE amb formació i experiència en escalada
- Tècnic Superior en Animació Activitats Físiques i esportives amb formació i experiència en escalada
- Tècnic mig de conducció activitats físiques en el medi natural amb formació i experiència en escalada
- Haver aprovat com a mínim el Nivell 1 de l'ensenyament esportiu d'esports de muntanya i escalada.

Pel que fa a la direcció esportiva del rocòdrom ha de recaure en un llicenciat/graduat en CAFE amb formació i experiència o un Tècnic Esportiu Superior en esports de muntanya i escalada.